Michael 2022: Supplement 26 Helsespråk

250 kr

Helsepersonell må kommunisere godt med hverandre, pasienter, pårørende og publikum. Helsespråket utvikler seg hele tida og trenger derfor kontinuerlig oppmerksomhet. I denne boka har vi samlet 23 kapitler fra 25 forfattere som belyser ulike aspekter av det livsviktige helsespråket.

Helsespråk er fellesbetegnelsen på de mange faglige uttrykk og språklige tradisjoner som finnes i helsetjenesten. Først og fremst er helsespråket et kommunikasjonsmiddel mellom helsepersonell og pasienter, pårørende og publikum. Men helsespråket har også andre funksjoner. Kravene til
dokumentasjon og rapportering er blitt stort og fordrer et presist språk i pasientjournaler, epikriser og interne notater. I helsepolitikk og helseforvaltning er også språket et viktig virkemiddel. Et felles helsefaglig språk kan sikre at alle oppfatter den samme betydningen av samme ord.

19 på lager

Om utgiveren:


Det norske medicinske Selskab er en frittstående akademisk forening som har til formål å utvikle, formidle og diskutere temaer innen medisin, helse og helsetjenester. Selskapet utgir kvartalstidsskriftet Michael med supplementer. Michael, som ble grunnlagt i 2004, er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 som publiserer artikler om medisinsk historie, medisinsk humaniora, samfunnsmedisin og helsepolitikk. Michael er åpent tigjengelig på nettet (www.michaeljournal.no ), og Selskapets medlemmer får papirversjonen tilsendt som en del av medlemskapet. Andre kan kjøpe enkelthefter.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny