Edy Poppy

Parallell 2: UTSTILLING

100 kr

Poppy er født i 1975 og vokste opp på en gård i Bø i Telemark. I 2005 debuterte hun med romanen Anatomi. Monotoni. Den har blitt oversatt til tysk, italiensk, finsk, polsk og engelsk. I 2011 utga hun novellesamlingen Sammen.Brudd. Åpningsnovellen Dungeness ble plukket ut av det amerikanske forlaget Dalkey Archive Press, og ble publisert i antologien Best European Fiction 2015.

Parallell 2 er skrevet etter utstillingen Invitert N°3 av Åsa Cederqvist og Hanne Friis (21.08.–18.10.2020).

Tomt på lager

Om utgiveren:

KRAFT PRESS

KRAFT Press er et eget forlag med formål å utvide og forsterke KRAFT Bergen som et kunnskapssenter og visningssted for samtidig kunsthåndverk. Dette tar form av ulike tekst- og kunstpublikasjoner tilknyttet utstillingsvirksomheten, som sikter mot å tilgjengeliggjøre et bredt spekter og inngangsportaler innen feltet. KRAFT Press sin første satsing er serien Parallell.

I serien Parallell inviteres forfattere til å skrive frittstående tekster til pågående utstillinger på KRAFT. Den subjektive erfaringen i møte med kunsten skaper grunnlaget for forfatternes frie utforming. Bøkene utgis av forlaget KRAFT Press, trykkes på Pamflett i Bergen på risograf og designes av Studio Boi.


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny