Parallell 3: Tau av Erlend O. Nødtvedt

80 kr

Nødtvedt er født i 1984 i Bergen. I 2008 debuterte han med diktsamlingen Harudes, og har siden gitt ut diktsamlingene Bergens beskrivelse (2011), Trollsuiten (2014) og Slekter (2019). I 2017 romandebuterte han med Vestlandet. Han har vunnet priser som Ung Poesi-prisen i 2008, Bergensprisen i 2011, Bjørnsonstipendet i 2012, Bokhandlerforeningens forfatterstipend i 2015 og Premio Ostana i 2017.

Parallell 3 er skrevet etter utstillingen Tau av Ellen Grieg og Ruth Moen (30.10.–17.01.2021).

5 på lager

Om utgiveren:

KRAFT Press er et eget forlag med formål å utvide og forsterke KRAFT som et kunnskapssenter og visningssted for samtidig kunsthåndverk. Dette tar form av ulike tekst- og kunstpublikasjoner tilknyttet utstillingsvirksomheten, som sikter mot å tilgjengeliggjøre et bredt spekter og inngangsportaler innen feltet. KRAFT Press sin første satsing er serien Parallell.

I serien Parallell inviteres forfattere til å produsere frittstående tekster til pågående utstillinger ved KRAFT. Tekstene er et resultat av forfatternes frie tolkninger, og en anerkjennelse av tekst som et eget håndverk. Gjennom å invitere nye blikk og perspektiver fra andre fagfelt åpner vi for gjensidig fruktbare og tverrfaglige samarbeid. Bøkene trykkes på Pamflett i Bergen på risograf og designes av Studio Boi.


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny