Fredrik Hagen

Parallell 5: FOR STEINEN ER ALDRI DEN SAMME

100 kr

Parallell 5 er skrevet etter utstillingen Keramiske objekter av Gunnar Thorsen (16.04.–30.05.2021).

Hagen er født i 1991 i Odda og er bosatt i Bergen. Han har lenge drevet fanzinen Forsvinningspunkt og leder Lyrikksalong på Litteraturhuset i Bergen. Siden 2017 har han utgitt fire poesibøker på Flamme Forlag, hvorav den siste er Omriss av åpne hender som kom i 2021

5 på lager

Om utgiveren:

I serien Parallell inviteres forfattere til å skrive frittstående tekster til pågående utstillinger på KRAFT. Den subjektive erfaringen i møte med kunsten skaper grunnlaget for forfatternes frie utforming. Bøkene utgis av forlaget KRAFT Press, trykkes på Pamflett i Bergen på risograf og designes av Studio Boi.

KRAFT Press er et eget forlag med formål å utvide og forsterke KRAFT Bergen som et kunnskapssenter og visningssted for samtidig kunsthåndverk. Dette tar form av ulike tekst- og kunstpublikasjoner tilknyttet utstillingsvirksomheten, som sikter mot å tilgjengeliggjøre et bredt spekter og inngangsportaler innen feltet. KRAFT Press sin første satsing er serien Parallell.


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny