Samtiden 02/2023

179 kr

Per Arne Kalbakk, etikkredaktør i NRK, skriver om medienes omtale av selvmord.
Psykolog Lars Dehli tar for seg utbredelsen av og årsaker til selvmord.
Psykolog Ingrid Lerø, psykiaterne Ljubica Glumac og Na Nguyen Pham drøfter hvordan helsepersonell møter pasienter som er eller kan bli sucidale.
Filosof Anniken Fleisje gir filosofiske og etiske perspektiver på selvmord.
Hilde Lillestøl skriver om hvordan Kirkens SOS møter mennesker som ikke vil leve lenger.
Bård Anderson samtaler med Oddvar Vignes som prøvde å ta livet sitt i 2009.
Agnete Haaland skriver om vår egen Shakespeare, Henrik Ibsen, som spilles verden over, gjennomslag, men hun synes det er pinlig at vi ikke utnytter mulighetene vår internasjonale dikterhøvding gir.

Eva Jernvild vurderer Vigdis Hjorths «Femten År. Den revolusjonære våren» i lys av Jean- Pauls Sartres filosofi.

Martin Svedman presenterer Henry Rollins som i mange år var frontfigur og vokalist. Nå holder han over to timer lange spoken- word show.

Alf var der Hagen dybdeintervjuer Per Petterson.

«Raseri» var tema på Den internasjonale forfatterfestivalen. Øyvind Lerø var til stede og har reflektert over raseriet som brer seg verden over.

Anne Håskoll-Haugen levrer et kritisk blikk på utviklingen innen nyhetsjournalistikken i sitt essay.

Bidragsytere

Tomt på lager

Om utgiveren:


Samtiden presenterer et bredt spekter av temaer, skribenter og sjangrer for å skildre og analysere vår egen samtid, alt i et format som gjør det mulig å gå i dybden der dagspressen haster forbi.

Samtiden ønsker å vise at det er mulig å skape selvstendige, frie dagsordener også uten ressursene til en stor dagsavis – så lenge man er drevet av ønsket om å fremme vesentlige saker og modige debatter. Artikler i Samtiden er ofte utgangspunkt for debatt i en rekke andre medier.

samtiden.no

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny