Tidsskriftet Beijing Trondheim #7

100 kr

Tidsskriftet Beijing Trondheim #7 er et temanummer om Latin-Amerika, der vi forsøker å trenge forbi de skrømtene som har blitt hengende ved oppfatningen av «Latin-Amerika» som litterært sted her i Vesten. Å prate om et område i generelle trekk er problematisk, og bevisst eller ubevisst medfører det ofte et forsøk på å tvinge en modell over på regionen. Redaksjonen ønsker derimot å påminnes at verden «herfra» ser helt annerledes ut «derfra».

Tomt på lager

Om utgiveren:


Beijing Trondheim er et småforlag og tidsskrift med tilhold i Trondheim. Ordet «beijing» betyr direkte oversatt fra kinesisk «nordlig hovedstad», og ble på gamle kinesiske kart brukt som betegnelse på Trondheim. Ved å ta dette navnet i bruk, ønsker Beijing Trondheim igjen å sette Trondheim på kartet som en viktig by for kunst og kultur. Navnet reflekterer i tillegg til den lokale forankringen, en vilje til å se ut over landegrensene mot den internasjonale litteraturen.

beijingtrondheim.no

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny