Beijing Trondheim er et småforlag og tidsskrift med tilhold i Trondheim. Forlaget utgir chapbooks og andre lignende publikasjoner av litterær eller kunstnerisk art, samt et årlig tidsskrift for litteratur og kultur. Ordet «beijing» betyr direkte oversatt fra kinesisk «nordlig hovedstad», og ble på gamle kinesiske kart brukt som betegnelse på Trondheim. Ved å ta dette navnet i bruk, ønsker vi igjen å sette Trondheim på kartet som en viktig by for kunst og kultur. Navnet reflekterer i tillegg til den lokale forankringen, en vilje til å se ut over landegrensene mot den internasjonale litteraturen.

beijingtrondheim.no

Tidsskriftet Beijing Trondheim #7

100 kr

Tidsskriftet Beijing Trondheim #7 er et temanummer om Latin-Amerika, der vi forsøker å trenge forbi de skrømtene som har blitt hengende ved oppfatningen av «Latin-Amerika» som litterært sted her i Vesten. Å prate om et område i generelle trekk er problematisk, og bevisst eller ubevisst medfører det ofte et forsøk på å tvinge en modell over på regionen. Redaksjonen ønsker derimot å påminnes at verden «herfra» ser helt annerledes ut «derfra».

Tomt på lager

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny