Vagant 01/2020

179 kr

Koronapandemien har gjort det tydelig hvor utsatt dagens arbeidsliv er blitt. De skandinaviske velferdsstatene står ved en historisk skillevei. Vi kan fortsette med å uthule velferdsytelsene og arbeidstakernes rettigheter i sparepolitikkens navn, eller vi kan bruke krisen som en anledning til å overveie tiltak som tidligere virket utopiske, som forenklinger av trygdesystemet eller borgerlønn. Pandemien, den norske trygdeskandalen høsten 2019 og den økende prekariseringen har fått Vagant til å stille spørsmålet: Hva var det vi skulle med velferdsstaten? Hvem ble den til for, og hvorfor? En rikholdig temaavdeling leverer forslag til svar. Nummeret inneholder også fyldige avdelinger med faste spalter, bokanmeldelser og debattinnlegg.

12 på lager

Om utgiveren:


Vagant er et tidsskrift for litteratur, kunst, musikk, film, ideer og samtidsdebatt som kommer med fire papirutgaver årlig. Vagant bringer nye ideer, perspektiver og impulser utenfra inn i det nordiske ordskiftet om litteratur, kunst og samfunn. Vagant har kontorer i Bergen, Berlin og København og trykker tekster på alle de skandinaviske språkene.

Vagant.no

Tegn abonnement her!

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny