Vagant 01/2022

179 kr

Dette nummeret av Vagant står i samtalens tegn. Espen Grønlie og Pål H. Aasen har reist i Odyssevs fotspor, og vendt hjem med en 20 siders ordveksling om Peter Østbyes gjendiktning av Homers Odysseen, som i 2022 feirer hundre år. Svenn Arne Lie hevder at norsk jordbrukspolitikk er en fiasko og har gjort Norge altfor avhengig av import – i Svein Egil Hatleviks intervju spør han hva vi egentlig vil oppnå med å dyrke jorda. Michel Houellebecq ga på sin side et eneste intervju da han i år utga sin nye roman, Tilintetgjøre. Vagant har oversatt intervjuet, der han beskriver hvordan han har forsøkt å bevege seg vekk fra den moderne litteraturens fascinasjon for «det onde». Nummeret inneholder ellers Jevhenija Bjelorusets’ dagbok fra Kyiv i februar og mars 2022, et dypdykk i historien om Roald Dahl og den norske sjømannskirken i Cardiff, og et tilbakeblikk på økofeminismens pionér, Françoise d’Eaubonne – pluss mye mer.

11 på lager

Om utgiveren:


Vagant er et tidsskrift for litteratur, kunst, musikk, film, ideer og samtidsdebatt som kommer med fire papirutgaver årlig. Vagant bringer nye ideer, perspektiver og impulser utenfra inn i det nordiske ordskiftet om litteratur, kunst og samfunn. Vagant har kontorer i Bergen, Berlin og København og trykker tekster på alle de skandinaviske språkene.

Vagant.no

Tegn abonnement her!

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny