Om utgiveren:


Vardøger er et vitenskapelig tidsskrift med spesiell vekt på politisk økonomi og samfunnsanalyse.

Tidsskriftet springer ut av en kritisk marxistisk tradisjon fra slutten av 60-årene, med vekt på empirisk funderte analyser og kapitalismekritikk.
Tidsskriftet favner vidt innenfor økonomi, politikk, miljø og kultur. Det tar opp problemstillinger som ser ut over de kortsiktige konjunkturene, og som er viktige for å forstå samtiden. Dets viktigste oppgave er å formidle samfunnsanalyser og dokumentasjon som er vesentlige for fagbevegelse, arbeiderbevegelse og en bred politisk venstreside. Hefter helt tilbake til 1970-årene er fortsatt etterspurt av samfunnsengasjerte mennesker.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny