VOKS 01/2021: ROM

150 kr

Rom i dagligtalen brukes vanligvis om det tredimensjonale, fysiske rommet. Det er gjerne tydelig avgrenset og har en bestemt funksjon. Men rom kan bety så mye; vi kan for eksempel snakke om byrom, hjem, eller ytringsrom. I dette nummeret vil vi ta for oss det fysiske rommet ved å se på skiller mellom sentrum og drabantby, by og distrikt eller det offentlige og private. Hvem har rett til sitt eget rom og hvilke symboler er vi omringet av i det offentlige rommet? Hva slags politikk bestemmer dette? Samtidig er det aktuelt å snakke om digitale rom. Det siste året har vært preget av både fysisk og sosial avstand mellom oss. Fysiske rom blir digitale, og sosiale medier blir stadig større arenaer for informasjonsflyt, diskusjoner og aktivisme. Hvilke konsekvenser har det?

Denne utgaven byr på tekster som utforsker rommets flerdimensjonale karakter utover eller i forlengelse av det fysiske, og som en politisk, økonomisk, sosial og kulturell størrelse – og krysningspunktene mellom disse. ROM er laget av og for oss som opplever rom som begrensende og ekskluderende. Vi håper at dette nummeret kan inspirere deg til å ta din egen plass i rommet, eller skape ditt eget rom.

17 på lager

Om utgiveren:


VOKS er et litterært tidsskrift med formål å være en plattform for minoritetsstemmer og diskusjoner om flerkultur og interseksjonell feminisme. VOKS arbeider for å heve stemmene til dem debatten omhandler, samt utvide debatten med tema og perspektiver som ellers blir neglisjert.

voksorg.no

Tegn abonnement her!

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny