Der 01/2021

99 kr

Utgivelsen er tospråklig (arabisk, norsk) og har 16 artikler, og diskuterer forskjellige former av rasisme både i Norge og den arabiske verden.  Bidragsyterne er akademikere, journalister og aktivister. Noen av skribentene er fra Norge, mens noen kom til Norge for tre år siden. Noen artikler prøver å analysere rasisme som finnes her i Europa og den arabiske verden. En artikkel tar for seg psykiske konsekvenser av rasisme.  Noen har delt sine personlige opplevelser.   Det er også et supplement som kommer med utgivelsen, og det tar for seg latinamerikanere i Norge. Målet er å bli bedre kjent med denne gruppen.

6 på lager

Om utgiveren:


«Der» på arabisk betyr hus – og er et bilde på et nytt hjem. Det tospråklige tidsskriftet DER er en plattform for formidling og diskusjon av tema knyttet til kultur, språk, levesett og verdier. Frie ytringer og medier som snakker med mennesker på deres eget språk, er avgjørende for å fremme toleranse og ikke-diskriminering. DER er et tidsskrift på norsk og arabisk, av og for både flyktninger og lokalbefolkningen.

derjournal.no

Tegn abonnement her!

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny