Gnist er et marxistisk tidsskrift som kommer ut minst fire ganger i året. Tidsskriftet redigeres av en uavhengig redaksjon,  og er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Ansvarlig redaktør er Ingrid Baltzersen.

marxisme.no

Gnist 04/2020

95 kr

Arbeid i alle former er tema for Gnist 4/2020. Ebba Wergeland har skrevet om Nav og den nye arbeidslinjen. Per Medby drøfter hvorvidt borgerlønn er en «quick fix». Magnhild Folkvord tar for seg APs syn på sekstimersdagen.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny