Røyst er tidsskriftet som samlar ei slagkraftig venstreside om framtidas radikale politikk. Vi er basert i Bergen og ynskjer å styrka politisk initiativ langs heile Vestlandet, med nasjonalt og internasjonalt utsyn.

Røyst kjem ut fire gongar i året. Vi har også ein eigen podcast, Radio Røyst, står for arrangement, skriv meiningsytringar mellom numra og kan gjennomføra andre, meir sjølvstendige prosjekt. Vi får økonomisk støtte av Norsk Kulturråd, Kulturstyret i Bergen og Fritt Ord.

royst.no

Røyst #14: Alternativ økonomi

129 kr

Det blir stadig meir tydeleg at vi står ovanfor eit vegskilje i møte med kapitalismen. Røyst #14 har fokus på alternativ økonomi, om måten varer, tenester, og kapital blir produsert på i dag, og korleis dette kan gå føre seg i framtida. Debatten om alternativ økonomi har fått vind i segla dei siste åra. Venstresida treng visjonar og idear om korleis med vil samfunnet skal sjå ut. Tekstane i dette nummeret bidreg på ulike vis til å levera både visjonar og løysingar, og famnar både eit bredt spekter av tilnærmingar både til reformering av kapitalismen, og til vegen mot sosialismen, både teoretisk og praktisk. Visjonen har vore å vise eit representativt utval av den breidda som finst innanfor kapitalismekritiske og post-kapitalistiske teoriar og idear på venstresida i dag.

2 på lager

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny