Samtiden 01/2021

179 kr

I dette nummeret av Samtiden har vi blant annet intervjuet FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi. Vi har også intervjuet flyktningene selv – om livshistoriene deres, flukten, og opplevelsen av å kommet til Norge. Vi har intervjuet professor i migrasjonsstudier Khalid Koser under overskriften «Kan flyktningkrisen løses?». Og vi trykker en brevveksling mellom Jon Helgheim (innvandringspolitisk talsmann for FrP) og Marthe Valle (artist, sykepleier og frivillig helsearbeider for flyktninger). De er mildt talt uenige om hvordan flyktninger best kan hjelpes – men forsøker å samtale likevel. I tillegg inneholder Samtiden som vanlig tekster om også helt andre temaer, blant annet samtidsmusikk og -dramatikk, og nye bidrag fra våre faste spaltister.

Flyktningkrisen er blant vår tids alvorligste utfordringer. Det siste tiåret har antallet flyktninger i verden økt fra 40 til 80 millioner. Det betyr at hver hundrede innbygger i verden i dag er en flyktning. Samtidig har den hjemlige debatten om hvordan vi skal hjelpe DEM en tendens til å splitte OSS. Slik er flyktningsituasjonen og -debatten også en indikator på vår tid, og tangerer andre spørsmål som nasjonalisme og globalisering, solidaritet, polarisering, til og med klimapolitikk.

Bidragsytere

22 på lager

Om utgiveren:


Samtiden presenterer et bredt spekter av temaer, skribenter og sjangrer for å skildre og analysere vår egen samtid, alt i et format som gjør det mulig å gå i dybden der dagspressen haster forbi.

Samtiden ønsker å vise at det er mulig å skape selvstendige, frie dagsordener også uten ressursene til en stor dagsavis – så lenge man er drevet av ønsket om å fremme vesentlige saker og modige debatter. Artikler i Samtiden er ofte utgangspunkt for debatt i en rekke andre medier.

samtiden.no

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny