Syn og Segn 01/2022

129 kr

Hovudtema er mat, moral og berekraft. Tar opp artsmangdfald, dyrehelse, global fordeling og matproduksjon i Noreg og globalt. Denne gongen har Syn og Segn også ein temadel om forfattaren Ragnar Hovland som blir 70 i år og artiklar om høgreradikalisme og økonomisk politikk, om korleis den europeiske koloniseringa av Latin-Amerika påverka synet på homofili i Europa, om situasjonen for det katalanske skriftspråket og om identitetspolitikk og kanselleringskultur.

3 på lager (kan restbestilles)

Om utgiveren:


Syn og Segn er eit av dei eldste og mest tradisjonsrike tidsskrifta for kultur- og samfunnsdebatt i Noreg, grunnlagt av Arne Garborg og Rasmus Flo i 1894.

Tidsskriftet har alltid vore prega av dei norske motkulturane og dei norske folkerørslene. Vi er det einaste ålmennkulturelle tidsskriftet som blir gitt ut på nynorsk. Eigar og utgjevar er Litteraturselskapet til Det Norske Samlaget. Syn og Segn har som mål å vere eit tidsskrift som engasjerer, rører og opplyser folk i bygd og by.

synogsegn.no

Tegn abonnement her!

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny