For tidsskrift og småforlag

Tekstallmenningen AS – tidsskrift- og småforlagssentralen ble etablert i Bergen i 2020 og arbeider med abonnementshåndtering, salg, formidling og distribusjon av kulturtidsskrifter og bøker fra småforlag. Tekstallmenningen har som målsetting å styrke kulturtidsskriftene og forlagene ved å frisette faglige ressurser, redusere kostnader og øke synlighet og salg, samt tilrettelegge for et større mangfold både i redaksjonene, i tekstene og blant leserne.

Vi har til nå etablert en felles nettbutikk på www.tekstallmenningen.no, abonnementshåndtering i Infosoft og digital plattform hos Labrador. Betingelsene våre er lagt opp slik at vår provisjon på 10% av medgått salg utgjør dekning av kostnader til lisenser og transaksjoner. Vi arbeider med å finne økonomisk bærekraftige løsninger for å få tidsskriftene og bøkene ut til forhandlere og på relevante arenaer. Vi har hatt en aktiv rolle i håndteringen av den nye ordningen for innkjøp og formidling av kulturtidsskrifter til bibliotek, les mer her.

***

PRAKTISK INFORMASJON:

Registrering:

Fyll inn skjemaet for kontrakt med Tekstallmenningen. Registreringen er ikke bindende, vi sender kontrakt til gjennomsyn og digital signering.
Registrer dere her for kontrakt med Tekstallmenningen.

Utgaveinformasjon:

For hver utgave som skal for salg i nettbutikken må vi ha forsidebilde og utgaveinformasjon/vaskeseddel. Bruk denne lenken til å levere utgaveinformasjon.

Lager:

Vi må ha alle utgivelser på lager for å selge de i nettbutikken. Antall avtales individuelt. De kan sendes eller leveres til: Tekstallmenningen, Markeveien 4B, 5012 Bergen.

Oppgjør:

Oppgjør skjer kvartalsvis for medgått salg. Vi sender en salgsoversikt med oppsummering av salg og provisjon. Utgiver sender faktura til Tekstallmenningen for utbetaling.

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på kontakt@tekstallmenningen.no

***

Her er en oversikt over våre betingelser for 2024:

Nettbutikk:

www.tekstallmenningen.no

10% provisjon av medgått salg.
Kunden betaler 69 kr i porto uansett hvor mye som bestilles eller hvor i verden det skal sendes. Tekstallmenningen må ha utgivelsene på lager og håndterer utsendelse og kundeservice.

Abonnement:

Infosoft.

10% provisjon av medgått salg.

Lisens for gratister viderefaktureres utgiver. Gjeldende pris er kr. 2 pr mnd.

Porto må inngå i abonnementsprisen og dekkes av utgiver.

Tekstallmenningen kan gjøre utsendelser til abonnenter/gratister for inntil 300 stk. Vi håndterer også returer ved å kontakte kunden for å få ny adresse og ettersende.

Ved utsendelser av utgivelser og fysiske fakturaer fra Tekstallmenningen fakturerer vi utgiver fast sats på 69 kr. Dette inkluderer utskrift, emballasje, postlegging og kundeservice.

 

Digital plattform:

Labrador.

Informasjon om publiseringssystemet og overgang fra eksisterende hjemmeside finner du her. Informasjon på publiseringssystem

Kostnad for ombordstigning 32 000 kr faktureres utgiver. Lisens kr 500 per måned faktureres årlig.

Kan settes opp med abonnementshåndtering via Infosoft.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Forhandlere:

Ved oppgjør for medgått salg av tidsskrifter tilbyr vi forhandlerrabatt på 30%.
Porto dekkes av utgiver.

Ved innkjøp av enkeltutgaver og bøker tilbyr vi forhandlerrabatt på 40%.
Porto dekkes av forhandler.

Tekstallmenningen håndterer retur, oppgjør og fakturering for provisjon på 10% av utfakturert sum.

Bibliotek:

10% provisjon av medgått salg.

Vi kan selge direkte til bibliotek eller via agent.

Lisens for gratister viderefaktureres utgiver. Gjeldende pris er kr. 2 pr mnd.

Tekstallmenningens tidsskriftpakke:

Vi tilbyr et abonnement hvor mottakeren betaler en årlig sum og får et nytt tidsskrift hver måned. Vi velger en aktuell utgivelse hver måned og skriver litt om denne i et følgebrev. Markedsføres som gave til privatpersoner og bedrifter, og til bibliotek.

Utgiver får 70 kr per utgave i tidsskriftpakken. Porto dekkes av Tekstallmenningen.

Salgsbokser (under utvikling):

Selvbetjent salg på utvalgte steder i hele landet. Vi inngår avtale med utsalgsstedene om en fast, årlig leie for å sørge for at boksene og tilbudet er vedlikeholdt og at kundene betaler for utgavene. Forutsetter abonnementsordning via Tekstallmenningen for bestilling og justering. Tidsskriftene sendes ut sammen med abonnementene og porto dekkes av utgiver.

10% provisjon av medgått salg.

Butikk:

Vi har åpnet arena for tidsskrift og småforlag i Bergen sentrum, som fungerer som butikk i tillegg til kontor, podkaststudio og arrangementslokale. Her formidler vi alle utgivelsene vi har i nettbutikken.

10% provisjon av medgått salg.

Meny