Dansekunst henvender seg både til profesjonelle dansekunstnere og til et større, allment publikum. Den praktisk forankrede utøvelsen av dans og koreografi står i sentrum for utvikling av fagdiskurs. Foruten koreografi og utøverpraksis, vil det også inviteres bidrag og diskurs fra fagfeltene scenografi, musikk, billedkunst, design og dramaturgi. Tidsskriftet utkommer to ganger årlig.

elastisitet

Meny