DET NORSKE MEDICINSKE SELSKAB

Det norske medicinske Selskab ble grunnlagt i 1833. Selskapet har som formål å formidle og diskutere temaer innen medisin, helse og helsetjenester. Aktiviteten består blant annet av regelmessig møtevirksomhet og utgivelse av kvartalstidsskriftet Michael. Selskabet hadde sin spede begynnelse allerede i 1826, da som en slags lesesirkel for leger i hovedstaden.


helsetjenesten

Meny