Teori og praksis er et uavhengig norsk forlag som har som formål å oversette litteratur av høy kvalitet – uoppdagede klassikere – til norsk. Vi jobber for å oversette betydningsfulle romaner, noveller, essays og sakprosa, i hovedsak fra Europa. Forlaget stiller et høyt krav om kvalitet, fra innhold til oversettelse og formgivning og alle våre utgivelser blir satt i historisk kontekst av relevante litteraturvitere, kritikere og forfattere. Forlaget startet opp i 2016 og drives av Truls Unholt og Ida Fjeldbraaten.

teoriogpraksisforlag.no


HermannUngar

Meny