Røyst er tidsskriftet som samlar ei slagkraftig venstreside om framtidas radikale politikk. Vi er basert i Bergen og ynskjer å styrka politisk initiativ langs heile Vestlandet, med nasjonalt og internasjonalt utsyn.

Røyst kjem ut fire gongar i året. Vi har også ein eigen podcast, Radio Røyst, står for arrangement, skriv meiningsytringar mellom numra og kan gjennomføra andre, meir sjølvstendige prosjekt. Vi får økonomisk støtte av Norsk Kulturråd, Kulturstyret i Bergen og Fritt Ord.

royst.no

kapital

Meny