Prosa er et uavhengig, allmennkulturelt tidsskrift om norsk og oversatt sakprosa. Det ble opprettet i 1995 og kommer ut med seks nummer i året. Utgiver er Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Prosa blir redigert i tråd med Redaktørplakaten og er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

prosa.no

lesevanar

Meny