Randi Annie Strand er billedkunster, utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen -92. Hun har jobbet i ulike teknikker og media, men kunstnerboka har hele vært hennes hovedmedium. Hun har undersøkt boka som tidsbasert medium, som sensorisk og metaforisk objekt. Noen av bøkene er produserte, de fleste er handlagde, mange beveger seg mot skulptur / installasjon / film.


reliefftrykk

Meny