Kjerringøy land Art Biennale (K-Lab) er en internasjonal plattform for kunstnerne som er opptatt av natur og klima. Her arbeides det med kunsten i og med natur og ingenting inn, ingenting ut. K-Lab er et kunstnerdrevet initiativ og har eksistert siden 2007. Dette er den første boken vi gir ut. Et viktig dokument over forgjengelig kunst. Kunst som naturen tar tilbake eller som er en performance der og da.
Deltagende kunstnerne er: Anette Friedrich Johannessen, NO, Charlotte Grum, DK, Ingrid Elsa Ogenstedt , S/DE, Jannecke Lønne Christensen, NO, Jens Chr. Jensen, DK, Karl Chilcott, S, Kristian B. Johansson, DK, Lars Waldemar, DK, Mor Efrony, IL,GE/NO


Samtisdskunst

Meny