Arr er Norges eneste vitenskapelige idéhistoriske tidsskrift. Det har vært uavhengig av institusjons- og forlagsinteresser siden første nummer kom i 1989. Arr gir ut fire temanumre i året der sentrale kulturelle og politiske fenomener blir behandlet med ulike kultur- og idéhistoriske perspektiver. Tidsskriftet inneholder også en åpen del, med artikler utenom hovedtemaet, debattsider, bokessays og -anmeldelser. Hvert nummer er også gjennomillustrert med en bildeserie som er et selvstendig bidrag. Med et opplag på over 1000 er det et av landets større kulturtidsskrifter.

utdannelse

Meny