Der 01/2021

99 kr

Utgivelsen er tospråklig (arabisk, norsk) og har 16 artikler, og diskuterer forskjellige former av rasisme både i Norge og den arabiske verden.  Bidragsyterne er akademikere, journalister og aktivister. Noen av skribentene er fra Norge, mens noen kom til Norge for tre år siden. Noen artikler prøver å analysere rasisme som finnes her i Europa og den arabiske verden. En artikkel tar for seg psykiske konsekvenser av rasisme.  Noen har delt sine personlige opplevelser.   Det er også et supplement som kommer med utgivelsen, og det tar for seg latinamerikanere i Norge. Målet er å bli bedre kjent med denne gruppen.

Kjøp nå Les mer