ANNONSER VIA TEKSTALLMENNINGEN

Tekstallmenningen håndterer distribusjon og abonnementshåndtering for en rekke norske tidsskrifter. Nå kan man i tillegg kjøpe annonsepakker via Tekstallmenningen, og ha kampanjer som går parallelt i en rekke tidsskrifter og via ulike plattformer. Ved å annonsere via tidsskrifter når man et bredt og interessant publikum, og annonsene vil ha lenger levetid og synlighet enn annonsering via dagspresse og nettbaserte medier.

Tekstallmenningen koordinerer og organiserer kampanjer som går på tvers av de ulike tidsskriftene. Vi har satt opp fire ulike annonsepakker som tilbyr ulike nedslagsfelt. Vi har inngående kjennskap til kundegruppene til de ulike tidsskriftene, og vil kunne tilby annonseplass i ulike tidsskrifter som passer nettopp din kampanje. Fordi flere av tidsskriftene vi samarbeider med kommer ut med ujevne mellomrom, vil vi alltid tilpasse kampanjene slik at de passer for deg og din bedrift. Alle våre annonsepakker varer 1 måned, men det er selvsagt mulig å utvide kampanjeperioden vis ønskelig. Ved spørsmål: ta gjerne kontakt med oss via e-post annonse@tekstallmenningen.no eller telefon 404 06 750 (bemannet man-fre kl 10-15).

Vi ser frem til å jobbe sammen med deg og din bedrift!

ANNONSEPAKKE 1, MINI:

Varighet: 1 måned

Pakken omfatter:

 • Annonsering via Tekstallmenningen sin skjerm ut mot gaten i Markeveien 4 b i Bergen. Selvvalgt stillbilde/ annonse roteres via skjerm 24 timer i døgnet. Skjermen er på 120x70cm og godt synlig ut mot Markeveien, midt i Bergen sentrum.

Kampanjepakken passer for: bedrifter/ foreninger/ utgivere  som ønsker å annonsere for sin merkevare eller produkt på en enkel måte. Det kan være en bokutgivelse, et arrangement eller annet. Annonsen vil vises fra første til siste virkedag  i måneden, alle dager i uken og hele døgnet.

Format som skal leveres: 1920 x 1080 (bredde x høyde) pixler, oppløsning: 72 dpi

Pris: 1 000 NOK eks moms

ANNONSEPAKKE 2, SMALL:

Varighet: 1 måned

Pakken omfatter:

 • Annonsering via Tekstallmenningen sin skjerm ut mot gaten i Markeveien 4 b i Bergen. Selvvalgt stillbilde roteres via skjerm 24 timer i døgnet. Skjermen er på 120x70cm og godt synlig ut mot Markeveien, midt i Bergen sentrum.
 • 1 halvside-annonse i et av tidsskriftene Tekstallmenningen samarbeider med (som BLA/ PROSA/ Z Filmtidsskrift /Vagant Jazznytt/ Syn og Segn/ Røyst/ Museum etc).
 • 1 kvartsideannonse i et annet av tidsskriftene Tekstallmenningen samarbeider med.

Fordi tidsskriftene har ulike utgivelsesfrekvenser vil vi i samarbeid med kunden finne hvilke tidsskriftet som passer best til både halvside- og kvartsideannonsene.

Kampanjepakken passer for: bedrifter/ foreninger/ institusjoner som ønsker å annonsere for sin merkevare eller produkt på en enkel måte, med målrettet markedsføring mot et litteratur- og kulturinteressert publikum.

Formatene på annonsene vil variere ut ifra hvilken tidsskrift og hvilket annonseformat som er aktuelt. Vi vil oppgi de eksakte formatene som skal leveres når kampanjens innhold er fastlagt.

Pris: 7 500 kr eks moms

ANNONSEPAKKE 3, MEDIUM:

Varighet: 1 måned

Pakken omfatter:

 • Annonsering via Tekstallmenningens skjerm ut mot gaten i Markeveien 4 b i Bergen, 1 måned, hele døgnet.
 •  Annonsering via Tekstallmenningens nettside, 1 måned.
 •  1 helside-annonse i et av tidsskriftene Tekstallmenningen samarbeider med (som BLA/ PROSA/ Z Filmtidsskrift /Vagant Jazznytt/ Syn og Segn/ Røyst/ Museum osv.), én utgave.
 • 1 halvside-annonse i et annet av tidsskriftene Tekstallmenningen samarbeider med, én utgave.

Fordi tidsskriftene har ulike utgivelsesfrekvenser vil vi i samarbeid med kunden finne hvilke tidsskriftet som passer best til annonsene.

Kampanjepakken passer for: bedrifter/ foreninger/ institusjoner som ønsker å annonsere for sin merkevare eller produkt på en målrettet måte mot et bredere litteratur-, samfunns- og kulturinteressert publikum.

Formatene på annonsene vil variere ut ifra hvilken tidsskrift og hvilket annonseformat som er aktuelt. Vi vil oppgi de eksakte formatene som skal leveres når kampanjens innhold er fastlagt.

Pris: 17 000 kr eks moms

ANNONSEPAKKE 4, LARGE:

Varighet: 1 måned

 • Annonsering via Tekstallmenningens nettside og Tekstallmenningens skjerm ut mot gaten i Markeveien 4 B i Bergen, 1 måned, hele døgnet.
 • Annonsering via Tekstallmenningens nettside, 1 måned.
 • 3 helside-annonser i tre av tidsskriftene Tekstallmenningen samarbeider med, tre utgaver.
 • 3 halvsider-annonser i tre av tidsskriftene Tekstallmenningen samarbeider med, tre utgaver.

Kampanjepakken passer for: Bedrifter/ foreninger/ institusjoner som ønsker å annonsere for sin merkevare eller produkt på en bred måte mot et litteratur-, samfunns- og kulturinteressert publikum. Nedslagsfeltet vil være stort.

Formatene på annonsene vil variere ut ifra hvilken tidsskrift og hvilket annonseformat som er aktuelt. Vi vil oppgi de eksakte formatene som skal leveres når kampanjens innhold er fastlagt.

Pris: 49 000 kr eks moms

Meny