Tekstallmenningen

Tidsskrift- og småforlagssentralen

Administrasjon

Foto: Yilei Wang
Foto: Yilei Wang

Inga Moen Danielsen

Daglig leder

Foto: Åsne Hagen

Kaj Berting Paulsen

Koordinator

Foto: privat

Silje Heggren

Prosjektleder

Foto: privat

Ganime Yavas

Aspirant

Foto: privat

Madihe Gharibi

Praktikant Tekstallianse

Regionkontakter

Foto: Emil Øversveen

Sigrid E. Strømmen

Foto: privat
Foto: privat

Benedikte Fiskergaard Ytterli

Foto: privat
Foto: privat

Christine Nyhagen

Foto: privat
Foto: privat

Tomine Sandal

Styre

Foto: Tove K. Breistein
Foto: Tove K. Breistein

Bente Riise

Styremedlem

Generalsekretær i Norsk tidsskriftforening

Foto: Trond Gausdal
Foto: Trond Gausdal

Mathias Samuelsen

Styreleder

PhD-stipendiat, NTNU

Foto: Thor Hauknes
Foto: Thor Hauknes

Audun Stokke Hole

Styremedlem

Redaktør i Folkemusikk

Foto: Synne Bjørnsen
Foto: Synne Bjørnsen

Sheila Feruzi Kassim

Styremedlem

Leder i Vuma Projects

Foto: Benedikte Skarvik
Foto: Benedikte Skarvik

Trond Åm

Styremedlem

Daglig leder for Litteraturhuset i Trondheim

Foto: Ingrid Aasen Wærness
Foto: Ingrid Aasen Wærness

Anne Marit Hjelme

Styremedlem

Ansvarlig redaktør i VIOVER60/Aller Media

Meny