Tekstallmenningen

Tidsskrift- og småforlagssentralen

Administrasjon

Foto: Mario de la Ossa

Inga Moen Danielsen

Daglig leder

Foto: Mario de la Ossa

Kaj Berting Paulsen

Koordinator

Foto: Mario de la Ossa

Silje Heggren

Prosjektleder

Foto: Tekstallmenningen

Claire Strand

Kontormedarbeider

Styre

Foto: Benedikte Skarvik
Foto: Benedikte Skarvik

Trond Åm

Styreleder

Daglig leder for Litteraturhuset i Trondheim

Foto: Tove K. Breistein
Foto: Tove K. Breistein

Bente Riise

Styremedlem

Generalsekretær i Norsk tidsskriftforening

Foto: Ingrid Aasen Wærness
Foto: Ingrid Aasen Wærness

Anne Marit Hjelme

Styremedlem

Ansvarlig redaktør i VIOVER60/Aller Media

Foto: Synne Bjørnsen
Foto: Synne Bjørnsen

Sheila Feruzi Kassim

Styremedlem

Leder i Vuma Projects

Foto: Tora Hope

Tora Hope

Styremedlem

Redaktør i Tidsskriftet Jaja

Meny