For bibliotek

TIDSSKRIFTER OG PUBLIKASJONER TIL BIBLIOTEK FRA TEKSTALLMENNINGEN

Bibliotek kan kjøpe enkeltutgaver av alle tidsskrifter og publikasjoner fra småforlag via vår nettbutikk på vanlig måte: trykk på «bestill» under varen, legg inn ønsket antall, gå til handlekurven og fyll inn informasjon om ditt bibliotek. Hvis biblioteket ønsker å betale for varene via faktura kan man hake av på «Jeg er forhandler». Bibliotekene kan også tegne abonnementer på alle tidsskrifter Tekstallmenningen formidler. Klikk da på «Registrer abonnement» under varen og fyll inn informasjon. Ved å legge inn organisasjonsnummer blir betalingsformen automatisk EHF.

INFORMASJON OM GRATIS TIDSSKRIFTER TIL BIBLIOTEK 

Høsten 2022 introduserte Kulturrådet ny modell for innkjøp av tidsskrifter til bibliotek. Informasjon om bakgrunnen til den nye ordningen er tilgjengelig her, og utfyllende informasjon om ordningen er å finne her.

Kulturrådet mottok totalt 231 bestillinger på 2331 tidsskriftsabonnementer til en total kostnad på 1.480.104 kr. Ordningen har for 2023 en økonomisk ramme på 900 000 kr.

Fordelingen er gjort på følgende møte:

Ordningen for innkjøp og formidling av kulturtidsskrift til bibliotek inngår i Kulturrådets tilskuddsordning for tidsskrift og kritikk. Det er kun de tidsskriftene som har fått innvilget sin søknad om produksjonstilskudd for 2023, som kan få tilskudd til innkjøp og formidling til bibliotek.

Følgende tidsskrifter har fått innvilget støtte på ordningen for bibliotek for 2023: Arr, Billedkunst, Bokvennen Litterære Avis (BLA), Fett, Folkemusikk, Jazznytt, Josimar, Kirke og Kultur, Kunsthåndverk, Mellom, Minerva, Museumsnytt, Musikk og Historie, Norsk Barneblad, Numer, Ny Tid, Nytt norsk tidsskrift, Prosopopeia, Røyst, Samtiden, Se Kunst Magasin, Samora Forum, Syn og Segn, Torggata Blad, Vagant og Z filmtidsskrift. Mer informasjon om disse under.

Bestillinger for tidsskriftene som mottar støtte utgjorde 1.047.894 kr. Kulturrådet har dermed satt maks antall abonnementer per bibliotek til ni. For de bibliotekene som hadde mer enn ni bestillinger, har det blitt gjort en prosentvis reduksjon i antall bestillinger av de ulike tidsskriftene, slik at tildelingene fremdeles reflekterer bibliotekenes ønsker i størst mulig grad.

Fullstendig oversikt over tildelingene for 2023.

Utgiverne er ansvarlig for å levere et eksemplar av hver utgave av tidsskriftet uten kostnad for biblioteket. Reklamasjoner og spørsmål rettes til Tekstallmenningen, så vil vi videreformidle dette dersom det gjelder utgivere vi ikke samarbeider med.

Bibliotekene har forpliktet seg til å formidle tidsskriftene som mottas gjennom ordningen. Tekstallmenningen formidler vaskesedler til utgivelsene som utgangspunkt for bibliotekenes formidlingsarbeid. Vi vil også sende ut informasjon om mulige formidlingsprosjekter i løpet av året. Praktiske spørsmål om ordningen kan rettes til Tekstallmenningen ved Inga Moen Danielsen: inga@tekstallmenningen.no

For overordnede spørsmål om ny ordning for innkjøp og formidling av tidsskrift i bibliotek, eller om Kulturrådets tilskuddsordning for tidsskrift og kritikk, kan  saksbehandler i Kulturrådet Mette Karlsvik kontaktes: mette.karlsvik@kulturradet.no

Arr 

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Arr idéhistorisk tidsskrift.

Arr er Norges eneste vitenskapelige idéhistoriske tidsskrift. Arr gir ut temanumre der sentrale kulturelle og politiske fenomener blir behandlet med ulike kultur- og idéhistoriske perspektiver. Sentrale samfunnsspørsmål historiseres og kontekstualiseres med bidragsytere fra ulike fagfelter. Hvert nummer er i tillegg gjennomillustrert med en bildeserie som er et selvstendig bidrag.

Billedkunst

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Norske Billedkunstnere.

Billedkunst er et fagblad og forum for sivilisert samtale om kunst og samfunn. Norske Billedkunstnere har gitt ut Billedkunst siden 1975, noe som gjør Billedkunst til Norges eldste nålevende kunstpublikasjon. Billedkunst er det mediet i Norge som står tettest på kunstfeltet med sitt fokus på blant annet kunstnere, kunstproduksjon, fagpolitikk og rammebetingelser.

Bokvennen Litterær Avis (BLA)

Antall årlige utgivelser: 12. Utgiver: Solum Bokvennen AS.

BLA – Bokvennen Litterær Avis, er Norges eneste månedsavis for litteraturkritikk og essayistikk. BLA publiserer litteraturstoff som er tilgjengelig og dyptpløyende, lettbeint og tungvektig. Målet med BLA er å utvide den litterære offentligheten, med nye perspektiver, friske skribenter og grundige, velskrevne tekster.

Fett

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Fett.

Fett er et nasjonalt, feministisk papirtidsskrift som gjennom fire utgaver i året setter dagsorden og fremmer feministisk opplysning og debatt. Fett vil engasjere feminister i alle leire, og ønsker å bygge ned gjerdene mellom akademia og aktivisme. Målet med Fett er å skape et offentlig rom for feministisk debatt, refleksjon og informasjon.

Folkemusikk

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Folkorg.

Folkemusikk er et av Norges viktigste magasiner for folkemusikk og folkedans. Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året, og er eid av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Folkemusikk skal styrke den kritiske journalistikken og være synlige i folkemusikk- og folkedansmiljøet.

Jazznytt

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Stiftelsen Odin.

Jazznytt har siden 1960 vært landets eneste jazztidsskrift, og har gjennomgått en stadig utvikling. Jazznytts innhold reflekterer jazzens bredde, og presenterer både jazzhistorie, nye navn, aktuelle prosjekter og omtaler. Hvert nummer inneholder en kombinasjon av intervjuer, portretter, essays, dybdeartikler og historiske artikler.

Josimar

Antall årlige utgivelser: 6. Utgiver: Dype Skoger AS.

Fotballtidsskriftet Josimar er et uavhengig, månedlig tidsskrift som som skriver om norsk og internasjonal fotball som kulturfenomen, samfunnsaktør, fagfelt og bransje. Josimar skal være et tidsskrift som tar deg med bak overskriftene, og viser fotballens storhet men også dens skyggesider. I Josimar kan du lese om fotballens historie, spillets taktiske endringer, treningsmetodikk og spillestil, supporterkultur og om fotballens rolle i verdenssamfunnet. Og ikke minst driver fotballtidsskriftet Josimar kritisk og etterforskende journalistikk i en bransje som preges av store summer og dobbeltroller blant sentrale aktører.

Kirke og Kultur

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Universitetsforlaget AS.

Kirke og Kultur er et frittstående og tradisjonsrikt tidsskrift som setter søkelys på forholdet mellom religion, kultur og samfunn. Artiklene i tidsskriftet omhandler ikke bare kirke og kristendom, men også andre religioner og livssyn, og deres rolle og betydning i samfunnet. Tidsskriftet tar opp etiske utfordringer og stimulerer til verdidebatt, og undersøker hvordan religiøse og eksistensielle spørsmål kommer til uttrykk i kunsten – i litteratur, film, arkitektur, musikk etc.

Kunsthåndverk

Antall årlige utgivelser: 3. Utgiver: Norsk Kunsthåndverkere

Kunsthåndverk er et tidsskrift som dekker den materialbaserte kunsten hovedsakelig i Norge. Siden første utgivelse i 1980 har Kunsthåndverk formidlet meningsytringer, ulike kunstnerskap, kunstkritikk og aktualitetsstoff. Det gis i dag ut tre papirutgaver i året i tillegg til jevnlige publiseringer på kunsthandverk.no. Kunsthåndverk henvender seg både til den profesjonelle kunstneren, studenten, teoretikeren og det allmennkulturelle publikum.

Mellom

Antall årlige utgivelser: 2. Utgiver: Tidsskrift Mellom.

Tidsskriftet Mellom er et rom for litteratur- og oversettelsesinteresserte, mellom språk, mellom oversettere, mellom tekster. Mellom trykker oversettelser og tekster om oversettelse i alle sjangre, i tillegg til kritikk av oversatt litteratur. Mellom vil utvide den oversatte kanoen, løfte frem verdien som ligger i oversettelse og vise bredden av hva oversettelse kan være. Mellom bidrar med et skråblikk på norsk bokbransje, både når det gjelder vilkårene til oversettere og hva slags sjangre og språk som blir oversatt.

Minerva

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Mediehuset Minerva AS.

Minerva utkommer en gang i kvartalet, og er et av landets mest toneangivende tidsskrifter innen kultur, samfunn og politikk. Tidsskriftet representerer en selvstendig stemme i norsk debatt, samtidig som det er en debattarena for kulturelle, ideologiske, filosofiske og samfunnsmessige spørsmål. Minerva ønsker å styrke den offentlige debatten ved å være et alternativ til dagspressens ofte overfladiske dekning av samfunnet og kulturen. Tidsskriftet satser også på kritikk av litteratur, kunst, musikk, film og teater, med et særlig fokus på kunstens relevans for samfunnet og vice versa.

Museumsnytt

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: ABM – Media AS.

Som Norges eneste tidsskrift om museer, spiller Museumsnytt en unik rolle som formidler av kunnskap og impulser til og fra museumsfeltet. Det er i ferd med å etablere seg som et sentralt kritisk kulturtidsskrift med relevans for både fagpersoner og et allment publikum, et forum der nye utstillinger og tendenser blir diskutert og kritisert, og der viktige, ukjente og nye stemmer, ideer og perspektiv løftes fram og brytes. Hold deg oppdatert på dette viktige samfunnsområdet, les Museumsnytt.

Musikk og Historie

Antall årlige utgivelser: 1. Utgiver: Stiftelsen senter for tidlig musikk.

Musikk & Historie er eit tidsskrift som utforskar musikk i eit kulturhistorisk perspektiv. Det er eit breitt kulturtidsskrift der ulike idéfelt som musikkhistorie, litteratur og kulturhistorie møter kvarandre og praksisfeltet. Samtidig set Musikk & Historie den historiske musikken inn i ein breiare samfunnskontekst ved å dra parallellar til debattar i notida.

Norsk Barneblad

Antall årlige utgivelser: 11. Utgiver: Norsk Barneblad AS.

Norsk Barneblad er eit sjangeroverskridande blad for (nynorske) barn mellom 7 og 14 år. Kvart blad presenterer eit tema frå ulike vinklar. Typiske tema er dinosaurar, piratar, insekt, hjernen, oppfinningar, søppel, kvalar, havet, fuglar, fotball, sportsvasking, stjernehimmelen, framtid og om å bu på Mars. Norsk Barneblad er utan reklame og kjøpepress. Nye norske teikneseriar og aktuell sakprosa. Gjennomtenkt presentasjon av innhald gjennom bruk av god design kjenneteiknar bladet, som har halde på sidan 1887. Pris for god bladdesign i 2021. Bladet kjem ut kvar månad på papir og som digital utgåve, tilpassa mobil.

Numer

Antall årlige utgivelser: 3. Utgiver: Tegnerforbundet.

NUMER er et tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst som kommer med tre fysiske utgaver i året. NUMER publiserer nyskrevne artikler, intervjuer og omtaler fra bredden av tegnefeltet der det grunnleggende motivet er å løfte fram interessante prosjekter innen hele tegnefeltet og gi disse en faglig fundert analyse. Bidragsytere og anmeldere er godt kvalifiserte kritikere, kunstnere, kunsthistorikere og journalister. I 2022 fikk Numer prisen for faglig formidling og evne til å nå egen målgruppe av Norsk Tidskriftforening.

Ny Tid

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Ny Tid & Orientering AS.

Ny Tid er et riksdekkende, kvartalsvis bokmagasin i tabloidformat. Magasinet omtaler opptil femti internasjonale bøker innen sakprosa, og legger vekt på temaer omkring konflikt- og fredsarbeid, kontroll og overvåkning, og økologi og livsrefleksjoner. Avisen skrives essayistisk der anmeldelser, kommentarer, dybdeintervjuer og lengre essays omtaler samtiden.

Nytt norsk tidsskrift

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Universitetsforlaget.

Nytt Norsk Tidsskrift er et flerfaglig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap. Tidsskriftet skal være et forum for kritisk analyse på tvers av etablerte disipliner, bevegelser og politiske retninger. Målet er å bidra med innsikt og profilert argumentasjon i norsk offentlig debatt.

Prosopopeia 01-02 2022

Prosopopeia

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Prosopopeia.

Prosopopeia er et litteraturvitenskapelig tidsskrift hvor både erfarne skribenter og uetablerte stemmer kan finne en arena for samtale om litteratur. Tidsskriftet er drevet at studenter i litteraturvitenskapelige fag ved UiB, og ble etablert i 1993. Hvert halvår gir Prosopopeia ut et temanummer som hovedsakelig inneholder artikler og essays, samt bokanmeldelser, intervjuer, skjønnlitteratur og visuell kunst.

Røyst

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Tidsskriftet Røyst.

Røyst er tidsskriftet som samler en slagkraftig venstreside om fremtidens radikale politikk. Redaksjonen er basert i Bergen, og tidsskriftet ønsker å ­styrke det politiske initiativet på hele Vestlandet, med et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Samtiden

Antall årlige utgivelser: 6. Utgiver: Medier og Ledelse AS.

Samtiden er et av Norges ledende allmennkulturelle tidsskrifter, og det ble kåret til Årets tidsskrift i 2021. Samtiden presenterer et bredt spekter av temaer, skribenter og sjangrer for å skildre og analysere vår egen tid. Samtiden ble lansert som digitalt uketidsskrift i juni 2022 og antallet papirutgaver hvert år ble utvidet fra 4 til 6.

Se Kunst Magasin

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Se Kunst i Nord-Norge.

Se Kunst Magasin er et tidsskrift for kritisk refleksjon, kunnskap og faglig debatt om den profesjonelle kunstscenen i Nord-Norge og Sápmi. I hver utgave kan du lese kunstkritikk, reportasjer, artikler, og intervjuer skrevet av frilansskribenter, kunstkritikere og journalister med kunstfaglig kompetanse. Tidsskriftets satsning på kulturjournalistikk, kritikk og faglig dekning av den profesjonelle samtidskunsten på kunstfeltet bidrar til å høyne folks regionale og nasjonale forståelse av kunsten i hele Norge.

Samora Forum

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Stiftelsen Samora Forum.

Samora Forum er Norges lengstlevende tidsskrift på sitt felt: kulturelt mangfold. I 43 år har Samora Forum vært en inkubator for nye skribenter, kritikere, redaktører, formgivere og illustratører, som har bidratt med styrking av kompetanse og innsikt om temaer som stadig er viktige. Med likestilt representasjon av kvinner og minoriteter i redaksjonen styrker Samora Forum nye stemmer i samfunnsdebatten.

Syn og Segn

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Stiftinga det norske samlaget.

Syn og Segn er eit tidskrift som skal informere om, reflektere over og debattere trendar i samfunn og kultur, både nasjonalt og internasjonalt. Og vi skal gjere det på nynorsk. Artiklane våre har høgt fagleg nivå og skal også vere ei lesaroppleving i seg sjølv. Vi publiserer reflekterande tekstar der lesaren får høve til å sjå ei sak frå fleire sider, ikkje berre frå ein tilspissa ytterkant.

Torggata Blad

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Brady & Vadstein AS.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og tidvis rett i skrittet. Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser allmennheten er tjent med at eksisterer.

Vagant

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Vagant AS.

Vagant er et klassisk kulturtidsskrift som utgir fire fyldige papirutgaver i året.  Tidsskriftet trykker tekster på flere nordiske språk og forsøker å føre europeiske perspektiver inn i det nordiske ordskiftet. Første nummer av Vagant kom i 1988, og siden har tidsskriftet vært et arnested for begeistrede intervjuer, kritiske anmeldelser, humoristiske stikk til det etablerte kulturlivet, filosofiske sideblikk og oversettelser av nytt og gammelt.

Z filmtidsskrift

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Norsk Filmklubbforbund.

Z filmtidsskrift kommer med fire nummer i året, og er landets eneste filmtidsskrift på papir. Hvert nummer av Z tar for seg et filmrelatert tema og belyser dette gjennom ulike innfallsvinkler. Det er også til stor nytte for studenter og skoleelever som skriver semesteroppgaver eller vil sette seg inn i bestemte emner tilknyttet film, og både eldre og nyere temautgaver blir mye brukt til dette.
Tidligere tema har blant annet vært humor, skrekkfilm, filmkritikk, David Lynch, portugisisk film og forfattere om film.

Meny