For bibliotek

Velkommen til bestillingssiden for innkjøp og formidling av kulturtidsskrift til bibliotek.

Her finner du informasjon om tidsskriftene som har registrert seg for ordningen i 2023, og bestillingsskjema for biblioteker nederst på siden. Klikk her for å åpne skjemaet i eget vindu. 

Bestillingsskjemaet er åpent i perioden 23.09.2022-20.10.2022 kl 13.00.

Informasjon om bakgrunnen for den nye ordningen er tilgjengelig her, og utfyllende informasjon om ordninger er å finne her.

Vi gjør oppmerksom på følgende momenter som er relevant for bibliotekene:

Ved å søke forplikter tidsskriftene seg til å levere nye utgaver til en ordinær institusjonspris. Hver utgave skal følges av en vaskeseddel. Man forplikter seg også til å bidra i andre formidlingstiltak.

Tidsskrift- og småforlagssentralen Tekstallmenningen (TA) annonserer etter fristen i september hvilke tidsskrift som har meldt ønske om å bli vurdert til innkjøp.

Basert på denne listen bestiller bibliotekene et antall abonnementer kostnadsfritt. Ut fra pågang vil utvalget sette begrensninger for dette antallet.

Ved å bestille forplikter bibliotekene seg til å:
1. Lese vaskesedlene og formidle tidsskriftene aktivt
2. Overholde oppbevaringsplikt

Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk gjør en vurdering av hvilke tidsskrift som kjøpes inn.

Når vedtak om tilskudd er fattet i utvalget (produksjon, prosjekt og arrangement) er det også besluttet hvilke tidsskrift som skal kjøpes inn

Det vil være mulig å bestille abonnementer til ordinær pris etter at vedtaket er fattet.

Velkommen til informasjonsmøte tirsdag 27. september kl 10.00.
Informasjon og påmelding her.

Aksess

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: ABM – Media AS.

AKSESS – tidsskrift for arkiv og dokumentasjonsforvaltning er et nytt og uavhengig kulturtidsskrift i Norge. AKSESS ønsker å børste støv av folks bevissthet rundt arkiv, og har som mål å belyse, binde sammen og utvikle feltet. AKSESS skal drive kritisk journalistikk og gi rom til refleksjon, debatt og erfaringsdeling.

Arr 

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Arr idéhistorisk tidsskrift.

Arr er Norges eneste vitenskapelige idéhistoriske tidsskrift. Arr gir ut temanumre der sentrale kulturelle og politiske fenomener blir behandlet med ulike kultur- og idéhistoriske perspektiver. Sentrale samfunnsspørsmål historiseres og kontekstualiseres med bidragsytere fra ulike fagfelter. Hvert nummer er i tillegg gjennomillustrert med en bildeserie som er et selvstendig bidrag.

Billedkunst

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Norske Billedkunstnere.

Billedkunst er et fagblad og forum for sivilisert samtale om kunst og samfunn. Norske Billedkunstnere har gitt ut Billedkunst siden 1975, noe som gjør Billedkunst til Norges eldste nålevende kunstpublikasjon. Billedkunst er det mediet i Norge som står tettest på kunstfeltet med sitt fokus på blant annet kunstnere, kunstproduksjon, fagpolitikk og rammebetingelser.

Bok og Samfunn

Antall årlige utgivelser: 6. Utgiver: BOK365 AS.

Papirmagasinet Bok og Samfunn skal gi leserne innsikt i de viktige bevegelsene og strukturene på påvirker litteraturfeltet generelt, med dypdykk på enkelte områder. Hva og hvem påvirker hva som til syvende og sist blir skrevet, antatt og utgitt?

Bokvennen Litterær Avis (BLA)

Antall årlige utgivelser: 12. Utgiver: Solum Bokvennen AS.

BLA – Bokvennen Litterær Avis, er Norges eneste månedsavis for litteraturkritikk og essayistikk. BLA publiserer litteraturstoff som er tilgjengelig og dyptpløyende, lettbeint og tungvektig. Målet med BLA er å utvide den litterære offentligheten, med nye perspektiver, friske skribenter og grundige, velskrevne tekster.

Circus Bazaar Magazine

Antall årlige utgivelser: 2. Utgiver: Circus Bazaar Group Norway AS.

We are the Ringmaster who organises your thoughts, and the Marionettist who pulls the strings of your philosophy. We are the Fortune Teller that is your faith, the Acrobat that flips your language, and the Freak Show that is your politics. We are the Animal Trainer that is your will to conquer, and the Magic Acts that are the technology you use. We are the Buffoonery that is your entertainment, the Knife Thrower that is your favourite polemicist, and the herniated Contortionist that is the history we all share on this everchanging earth. Penned from the crooked timber of humanity itself. We are Circus Bazaar!

Dansekunst

Antall årlige utgivelser: 2. Utgiver: Norske dansekunstnere.

Tidsskriftet Dansekunst har som målsetning å fungere som en arena hvor erfaring, refleksjoner og kunnskap skapes og formidles fra innsiden av dansekunstutøvelsen. Den praktiske forankrede utøvelsen av dans og koreografi skal få stå i sentrum, og gjennom det henvender tidsskriftet seg både til profesjonelle dansekunstnere og til et større, allment publikum. Tidsskriftet tar form som et faglig relevant kunsttidsskrift aktuelt for et spesifikt dansekunstfelt, men også et samlet kunstfelt.

Fett

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Fett.

Fett er et nasjonalt, feministisk papirtidsskrift som gjennom fire utgaver i året setter dagsorden og fremmer feministisk opplysning og debatt. Fett vil engasjere feminister i alle leire, og ønsker å bygge ned gjerdene mellom akademia og aktivisme. Målet med Fett er å skape et offentlig rom for feministisk debatt, refleksjon og informasjon.

Folkemusikk

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Folkorg.

Folkemusikk er et av Norges viktigste magasiner for folkemusikk og folkedans. Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året, og er eid av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Folkemusikk skal styrke den kritiske journalistikken og være synlige i folkemusikk- og folkedansmiljøet.

Fotografi

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Preus Museum.

Fotografi er et kulturtidsskrift som fra 1967 har vært Norges viktigste talerør for foto. Vårt overordnede mål er å fremme norsk og skandinavisk fotografi gjennom kvalitetsjournalistikk.
Vi ønsker å gi leserne et best mulig grunnlag for inspirasjon, læring og refleksjon. Ved personlige møter og samtaler med fotografene vi presenterer gir vi leserne innsikt i arbeidsprosesser, mediets særegenhet, læringsprosesser, idéutvikling og overordnede ambisjoner.
Målgruppen for tidsskriftet Fotografi er alle som er opptatt av foto, og tidsskriftet bidrar til innsikt, kunnskap og refleksjon rundt vår tids viktigste visuelle medium

Harvest Magazine

Antall årlige utgivelser: Digitalt. Utgiver: Harvest Publishing AS.

Hvordan kan vi leve gode liv og samtidig skape en bedre verden? Harvest er et nettmagasin for deg som synes at verden er komplisert, og at svarene kanskje ikke er så enkle som mange skal ha det til. Harvest skriver om livskvalitet og samfunn, natur og kultur. I Harvest finner du sjelden siste nytt, men undring, nye tanker og inspirasjon. Harvest Magazine er et uavhengig nettmagasin om natur, mennesker og miljø, hvor man kan lese kritisk journalistikk, smarte anbefalinger og gode historier.

Jazznytt

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Stiftelsen Odin.

Jazznytt har siden 1960 vært landets eneste jazztidsskrift, og har gjennomgått en stadig utvikling. Jazznytts innhold reflekterer jazzens bredde, og presenterer både jazzhistorie, nye navn, aktuelle prosjekter og omtaler. Hvert nummer inneholder en kombinasjon av intervjuer, portretter, essays, dybdeartikler og historiske artikler.

Josimar

Antall årlige utgivelser: 6. Utgiver: Dype Skoger AS.

Fotballtidsskriftet Josimar er et uavhengig, månedlig tidsskrift som som skriver om norsk og internasjonal fotball som kulturfenomen, samfunnsaktør, fagfelt og bransje. Josimar skal være et tidsskrift som tar deg med bak overskriftene, og viser fotballens storhet men også dens skyggesider. I Josimar kan du lese om fotballens historie, spillets taktiske endringer, treningsmetodikk og spillestil, supporterkultur og om fotballens rolle i verdenssamfunnet. Og ikke minst driver fotballtidsskriftet Josimar kritisk og etterforskende journalistikk i en bransje som preges av store summer og dobbeltroller blant sentrale aktører.

Kirke og Kultur

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Universitetsforlaget AS.

Kirke og Kultur er et frittstående og tradisjonsrikt tidsskrift som setter søkelys på forholdet mellom religion, kultur og samfunn. Artiklene i tidsskriftet omhandler ikke bare kirke og kristendom, men også andre religioner og livssyn, og deres rolle og betydning i samfunnet. Tidsskriftet tar opp etiske utfordringer og stimulerer til verdidebatt, og undersøker hvordan religiøse og eksistensielle spørsmål kommer til uttrykk i kunsten – i litteratur, film, arkitektur, musikk etc.

KUNST PLUSS

Antall årlige utgivelser: 2. Utgiver: Norske Kunstforeninger.

KUNST PLUSS tar for seg visuell kunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Magasinet har som formål å formidle aktuelle saker og heve kompetansen om det norske samtidskunstfeltet. Hver utgave presenterer et tema som utforskes på forskjellige måter av ulike skribenter. Magasinet har et opplag på 2500 eksemplarer og kommer ut to ganger i året. KUNST PLUSS er utgitt av Norske Kunstforeninger siden 2009

Kunsthåndverk

Antall årlige utgivelser: 3. Utgiver: Norsk Kunsthåndverkere

Kunsthåndverk er et tidsskrift som dekker den materialbaserte kunsten hovedsakelig i Norge. Siden første utgivelse i 1980 har Kunsthåndverk formidlet meningsytringer, ulike kunstnerskap, kunstkritikk og aktualitetsstoff. Det gis i dag ut tre papirutgaver i året i tillegg til jevnlige publiseringer på kunsthandverk.no. Kunsthåndverk henvender seg både til den profesjonelle kunstneren, studenten, teoretikeren og det allmennkulturelle publikum.

Leseplaneten

Antall årlige utgivelser: 3. Utgiver: Leseplaneten AS.

Leseplaneten er et nytt norsk kvalitetsblad for de mellom seks og tolv år. Bladet byr på illustrerte fortellinger, bilderike fakta og varierte aktiviteter, med innhold av forfattere, illustratører, fagfolk og leserne selv.

Mellom

Antall årlige utgivelser: 2. Utgiver: Tidsskrift Mellom.

Tidsskriftet Mellom er et rom for litteratur- og oversettelsesinteresserte, mellom språk, mellom oversettere, mellom tekster. Mellom trykker oversettelser og tekster om oversettelse i alle sjangre, i tillegg til kritikk av oversatt litteratur. Mellom vil utvide den oversatte kanoen, løfte frem verdien som ligger i oversettelse og vise bredden av hva oversettelse kan være. Mellom bidrar med et skråblikk på norsk bokbransje, både når det gjelder vilkårene til oversettere og hva slags sjangre og språk som blir oversatt.

Minerva

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Mediehuset Minerva AS.

Minerva utkommer en gang i kvartalet, og er et av landets mest toneangivende tidsskrifter innen kultur, samfunn og politikk. Tidsskriftet representerer en selvstendig stemme i norsk debatt, samtidig som det er en debattarena for kulturelle, ideologiske, filosofiske og samfunnsmessige spørsmål. Minerva ønsker å styrke den offentlige debatten ved å være et alternativ til dagspressens ofte overfladiske dekning av samfunnet og kulturen. Tidsskriftet satser også på kritikk av litteratur, kunst, musikk, film og teater, med et særlig fokus på kunstens relevans for samfunnet og vice versa.

Museumsnytt

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: ABM – Media AS.

Som Norges eneste tidsskrift om museer, spiller Museumsnytt en unik rolle som formidler av kunnskap og impulser til og fra museumsfeltet. Det er i ferd med å etablere seg som et sentralt kritisk kulturtidsskrift med relevans for både fagpersoner og et allment publikum, et forum der nye utstillinger og tendenser blir diskutert og kritisert, og der viktige, ukjente og nye stemmer, ideer og perspektiv løftes fram og brytes. Hold deg oppdatert på dette viktige samfunnsområdet, les Museumsnytt.

Musikk og Historie

Antall årlige utgivelser: 1. Utgiver: Stiftelsen senter for tidlig musikk.

Musikk & Historie er eit tidsskrift som utforskar musikk i eit kulturhistorisk perspektiv. Det er eit breitt kulturtidsskrift der ulike idéfelt som musikkhistorie, litteratur og kulturhistorie møter kvarandre og praksisfeltet. Samtidig set Musikk & Historie den historiske musikken inn i ein breiare samfunnskontekst ved å dra parallellar til debattar i notida.

Norsk Barneblad

Antall årlige utgivelser: 11. Utgiver: Norsk Barneblad AS.

Norsk Barneblad er eit sjangeroverskridande blad for (nynorske) barn mellom 7 og 14 år. Kvart blad presenterer eit tema frå ulike vinklar. Typiske tema er dinosaurar, piratar, insekt, hjernen, oppfinningar, søppel, kvalar, havet, fuglar, fotball, sportsvasking, stjernehimmelen, framtid og om å bu på Mars. Norsk Barneblad er utan reklame og kjøpepress. Nye norske teikneseriar og aktuell sakprosa. Gjennomtenkt presentasjon av innhald gjennom bruk av god design kjenneteiknar bladet, som har halde på sidan 1887. Pris for god bladdesign i 2021. Bladet kjem ut kvar månad på papir og som digital utgåve, tilpassa mobil.

Numer

Antall årlige utgivelser: 3. Utgiver: Tegnerforbundet.

NUMER er et tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst som kommer med tre fysiske utgaver i året. NUMER publiserer nyskrevne artikler, intervjuer og omtaler fra bredden av tegnefeltet der det grunnleggende motivet er å løfte fram interessante prosjekter innen hele tegnefeltet og gi disse en faglig fundert analyse. Bidragsytere og anmeldere er godt kvalifiserte kritikere, kunstnere, kunsthistorikere og journalister. I 2022 fikk Numer prisen for faglig formidling og evne til å nå egen målgruppe av Norsk Tidskriftforening.

Ny Tid

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Ny Tid & Orientering AS.

Ny Tid er et riksdekkende, kvartalsvis bokmagasin i tabloidformat. Magasinet omtaler opptil femti internasjonale bøker innen sakprosa, og legger vekt på temaer omkring konflikt- og fredsarbeid, kontroll og overvåkning, og økologi og livsrefleksjoner. Avisen skrives essayistisk der anmeldelser, kommentarer, dybdeintervjuer og lengre essays omtaler samtiden.

Objektiv 

Antall årlige utgivelser: 2. Utgiver: Objektiv Forlag AS.

Tidsskriftet Objektiv er halvårlig utgivelse med fokus på fotografering. Objektiv ble grunnlagt i 2009 av Nina Strand sammen med Ida Kierulf og Susanne Østby Sæther. Siden begynnelsen har Objektiv presentert over 200 fotografer, arrangert seminarer og lanseringer, og deltatt på bokmesser over hele verden. Tidsskriftet Objektiv er i dag et viktig bidrag på samtidskunstscenen.

PLNTY

Antall årlige utgivelser: 2. Utgiver: PLNTY publishing AS.

Kulturtidsskriftet PLNTY ønsker å informere, bidra til debatt og være kritiske til den etablerte oppfatningen av hva norsk design, kunst og kultur er. PLNTY er et reklamefritt kulturmagasin som dedikerer seg til ett tema per utgivelse. Navnet Plnty henviser til en uuttømmelig kilde av kultur, ideer og aktiviteter og har til hensikt å presentere mangfoldet av kunst og kultur i Norge – med internasjonal nedslagskraft.

Prosa 

Antall årlige utgivelser: 6. Utgiver: NFFO.

Prosa er Norges største litteraturtidsskrift om norsk og oversatt sakprosa. Her finner du kritikk, intervju, essays og artikler om aktuelle tema og problemstillinger knyttet til å skrive, oversette og publisere sakprosa. Prosa utgis av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Prosopopeia 01-02 2022

Prosopopeia

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Prosopopeia.

Prosopopeia er et litteraturvitenskapelig tidsskrift hvor både erfarne skribenter og uetablerte stemmer kan finne en arena for samtale om litteratur. Tidsskriftet er drevet at studenter i litteraturvitenskapelige fag ved UiB, og ble etablert i 1993. Hvert halvår gir Prosopopeia ut et temanummer som hovedsakelig inneholder artikler og essays, samt bokanmeldelser, intervjuer, skjønnlitteratur og visuell kunst.

Rushprint

Antall årlige utgivelser: heldigitalt tidsskrift. Utgiver: Rush Print AS.

Rushprint er magasinet for den norske film- og tv-interesserte offentligheten. Tidsskriftet setter dagsorden i form av filmpolitiske og faglig orienterte debatter, og har som mål å skape større forståelse for og innsyn i mekanismene bak den audiovisuelle industrien.

Røyst

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Tidsskriftet Røyst.

Røyst er tidsskriftet som samler en slagkraftig venstreside om fremtidens radikale politikk. Redaksjonen er basert i Bergen, og tidsskriftet ønsker å ­styrke det politiske initiativet på hele Vestlandet, med et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Samtiden

Antall årlige utgivelser: 6. Utgiver: Medier og Ledelse AS.

Samtiden er et av Norges ledende allmennkulturelle tidsskrifter, og det ble kåret til Årets tidsskrift i 2021. Samtiden presenterer et bredt spekter av temaer, skribenter og sjangrer for å skildre og analysere vår egen tid. Samtiden ble lansert som digitalt uketidsskrift i juni 2022 og antallet papirutgaver hvert år ble utvidet fra 4 til 6.

Se Kunst Magasin

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Se Kunst i Nord-Norge.

Se Kunst Magasin er et tidsskrift for kritisk refleksjon, kunnskap og faglig debatt om den profesjonelle kunstscenen i Nord-Norge og Sápmi. I hver utgave kan du lese kunstkritikk, reportasjer, artikler, og intervjuer skrevet av frilansskribenter, kunstkritikere og journalister med kunstfaglig kompetanse. Tidsskriftets satsning på kulturjournalistikk, kritikk og faglig dekning av den profesjonelle samtidskunsten på kunstfeltet bidrar til å høyne folks regionale og nasjonale forståelse av kunsten i hele Norge.

Samora Forum

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Stiftelsen Samora Forum.

Samora Forum er Norges lengstlevende tidsskrift på sitt felt: kulturelt mangfold. I 43 år har Samora Forum vært en inkubator for nye skribenter, kritikere, redaktører, formgivere og illustratører, som har bidratt med styrking av kompetanse og innsikt om temaer som stadig er viktige. Med likestilt representasjon av kvinner og minoriteter i redaksjonen styrker Samora Forum nye stemmer i samfunnsdebatten.

Syn og Segn

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Stiftinga det norske samlaget.

Syn og Segn er eit tidskrift som skal informere om, reflektere over og debattere trendar i samfunn og kultur, både nasjonalt og internasjonalt. Og vi skal gjere det på nynorsk. Artiklane våre har høgt fagleg nivå og skal også vere ei lesaroppleving i seg sjølv. Vi publiserer reflekterande tekstar der lesaren får høve til å sjå ei sak frå fleire sider, ikkje berre frå ein tilspissa ytterkant.

Tidens Ånd

Antall årlige utgivelser: Heldigitalt tidsskrift. Utgiver: Titusentegn AS.

Tidens ånd er en nyoppstartet nettavis som skal overvåke og analysere kulturlivet i Norge og utlandet, og skrive underholdende, annerledes og dypt om aktuelle og historiske hendelser og bevegelser. Redaksjonen har tilknyttet seg flere anerkjente skribenter med nedslagsfeltene kunst, musikk, litteratur, mote, film og scenekunst, og mye av vekten vil ligge på disse områdene.

Torggata Blad

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Brady & Vadstein AS.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og tidvis rett i skrittet. Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser allmennheten er tjent med at eksisterer.

Vagant

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Vagant AS.

Vagant er et klassisk kulturtidsskrift som utgir fire fyldige papirutgaver i året.  Tidsskriftet trykker tekster på flere nordiske språk og forsøker å føre europeiske perspektiver inn i det nordiske ordskiftet. Første nummer av Vagant kom i 1988, og siden har tidsskriftet vært et arnested for begeistrede intervjuer, kritiske anmeldelser, humoristiske stikk til det etablerte kulturlivet, filosofiske sideblikk og oversettelser av nytt og gammelt.

Z filmtidsskrift

Antall årlige utgivelser: 4. Utgiver: Norsk Filmklubbforbund.

Z filmtidsskrift kommer med fire nummer i året, og er landets eneste filmtidsskrift på papir. Hvert nummer av Z tar for seg et filmrelatert tema og belyser dette gjennom ulike innfallsvinkler. Det er også til stor nytte for studenter og skoleelever som skriver semesteroppgaver eller vil sette seg inn i bestemte emner tilknyttet film, og både eldre og nyere temautgaver blir mye brukt til dette.
Tidligere tema har blant annet vært humor, skrekkfilm, filmkritikk, David Lynch, portugisisk film og forfattere om film.

Meny