Betingelser for tidsskrift og småforlag

Tekstallmenningen AS – tidsskrift- og småforlagssentralen skal bidra til økt kvalitet, distribusjon og formidling for kulturtidsskrifter og uavhengige, litterære utgivelser.

Betingelser:

– Det koster ingenting å registrere seg hos Tekstallmenningen.

– Vi kan håndtere løssalg (nettbutikk og messer/festivaler etc), abonnementer, salg til bibliotek (inkl subsidierte abonnement) og/eller formidling til forhandlere.

– Det er mulig å inngå avtale for løssalg i første omgang, og på et senere tidspunkt vurdere å utvide til abonnementshåndtering. Salg til bibliotek og forhandlere forutsetter at vi håndterer abonnementene.

– Vår provisjon utgjør 10% av medgått salg, og dekker kostnader til lisenser, kundebehandling og transaksjonskostnader. Vi tar kvartalsvis oppgjør.

– Porto for løssalg belastes kunden, og vi tar oss av utsendelsene. Vi kan også gjøre utsendelser til abonnenter og/eller gratister for en fast pris på 49 kr.
Vi har inngått en avtale med Best Distribusjon (tidl. Polinor Pluss) om adressering, pakking og utsendelse (fra 300 abonnenter), og kan tilby rabatt på deres tjenester og på Postens utgangspriser. Det betyr ikke at dere forplikter dere som kunde hos Polinor, vi kan også samarbeide med deres etablerte samarbeidspartnere.

– Avtalen med oss er ikke eksklusiv. Dere må gjerne selge tidsskriftene i andre kanaler og opprettholde velfungerende avtaler.

Vi vil i 2022 tilby en løsning for digital distribusjon, samt selvbetjening på noen utvalgte kafeer, nisjebutikker ol. i hele landet.

Mer informasjon kommer.

Meny