DISTANZ er et internasjonalt kunstbokforlag med base i Berlin, ledet av Matthias Kliefoth og Christian Boros. Med et tverrfaglig team fra fagene kunsthistorie, humaniora og design, gir DISTANZ ut bøker om samtidskunst, kunstteori, fotografi, arkitektur og design.


Andreas Schlaegel (DE)

Meny