Det digitale tidsskriftet Krabben ser relevant arena for norsk poesikritikk og freistar å utvikle poesikritikkens former. Gjennom ein fagleg basert og utforskande poesikritikk vil Krabben setje søkjelyset på dei lyriske uttrykksformene og lyfte fram samtidslyrikken.

Helge Torvund

Meny