Maria Sundby (1977) bor og arbeider i Oslo. Hun er en allsidig kunstner som i tillegg til installasjoner med funnede objekter fra Langøyene jobber med maleri, skulptur, installasjon, tegning og ulike trykkemetoder. Hennes kunstnerskap er fundert i et sterkt engasjement når det gjelder mennesket og miljø, dets historie, skjebne, forgjengelighet og forfall. Sundby er utdannet billedkunstner ved Kunsthøgskolen i Oslo, hvor hun mottok sin mastergrad i 2008. Hun.har deltatt på en rekke gruppe- og separatutstillinger, i både i inn- og utland. I 2011 ble Sundby tildelt Oslo Bys kunstnerpris for sin fremragende innsats innen Oslos Kunstliv. Sundby har gjennomført flere utsmykkinger i offentlig rom de siste årene.


Kesia E. Halvorsrud

Meny