Shuddhashar startet i Bangladesh i 1990 som et trykt magasin og en ungdommelig idé om å eksperimentere og utveksle ideer med andre.

I 2004 ble Shuddhashar etablert som et forlag, med en målsetning om å gi en plattform for progressive ideer og unge forfattere. Forlaget publiserte tekster om kvinners rettigheter, demokrati, religiøse minoriteter, vitenskap og rasjonalitet. Fordi disse skriftene var kontroversielle i Bangladesh, fikk publikasjonene uønsket oppmerksomhet av radikale islamister. I 2015 ble to av forlagets forfattere brutalt drept, og i 2016 ble redaktøren Ahmedur Rashid Chowdhury angrepet og nesten drept, og flyktet i eksil. Senere ble Chowdhury invitert til å bo i Skien som fribyforfatter.

I Norge startet Shuddhashar FreeVoice som et nettmagasin for å fortsette arbeidet for ytringsfrihet, menneskeverd og sosial rettferdighet. FreeVoice har nå en bred leserkrets av aktivister, akademikere og forfattere i 112 land, inkludert forfattere i eksil eller i fare i eget land. Tidsskriftet har handlet om temaer som Undocumented, Public Art, Racism, Blasphemy, og Intimacy.


Shuddhashar FreeVoice

Meny