TEKSTALLIANSE

Tekstallianse er et nettverk for litteraturfeltet på Vestlandet. Foreningen har til formål å fremme skriftkulturen på Vestlandet. Programmet og aktivitetene skal utvikles i samarbeid med relevante miljøer, og skal bidra til kompetanseheving, bedre vilkår for produksjon og formidling av litteratur, samt styrking av profesjonelle bransjeaktører.

tekstallianse.org


avantgarde

Meny