TKS FORLAG | TKS PUBLISHING

Forlaget ble etablert i 2020, som en del av Telemark kunstsenters (TKS) flerårige satsing på utgivelser av kunstner-monografier, som følger en retrospektiv utstilling med etablerte kunstnere/kunstnergrupper med røtter i Telemark. Bøkene utgis både på norsk og engelsk. Redaktør for utgivelsene er daglig leder Hilde Tørdal.


cordisprize

Meny