KUNST PLUSS ser bredt på samtidskunsten. Hvert nummer (fra 2022) er temabasert og inviterer med gjesteredaktør som bidrar med variasjon og innsikt i det aktuelle temaet.

Norske Kunstforeninger gir ut KUNST PLUSS to ganger i året, ved siden av bokutgivelser som dokumenterer ulike kunst- og formidlingsprosjekter. KUNST PLUSS blir redigert i tråd med Redaktørplakaten og er medlem av Norsk Tidsskriftforening, Fagpressen, BONO, Tekstallmenningen og mottar støtte fra Fritt Ord.

Norske Kunstforeninger er paraplyorganisasjon for 150 kunstforeninger, kunstlag og kunsthaller. Organisasjonens formål er å styrke kunstforeningene i hele landet som attraktive visningssteder for samtidskunst, både for publikum og profesjonelle kunstnere.

Friele

Meny