LES BONES DONES

Les Bones Dones forlag er dedikert til å synliggjøre anerkjente latinamerikanske kvinnelige forfattere, nye stemmer eller de, som til nå har vært helt glemt eller ignorert av den litterære kanon dominert av menn. Vi ønsker å representere en direkte samtale mellom Latin-Amerikas mangfoldige litteratur og norske lesere.

www.lesbonesdones.no


Fryktens tid

Meny