Kinakaal forlag er et flerspråklig publiseringsprosjekt. Det er igangsatt av Northing, som tilrettelegger for kulturutveksling mellom Norge og Kina. Forlaget har blant annet gitt ut poesi, tegneserier og en fotobok.

northing.no


hverdagsliv

Meny