Sjølv er Anne-Lise Stenseth. Stenseth er billedkunstner og gir fra tid til annen ut publikasjoner av ulik art.
Publikasjonenene er en selvstendig del av kunstprosjekter og fungerer som bøker i seg selv eller kataloger over ulike arbeider.


Anne-Lise Stenseth

Meny