Anne-Lise Stenseth: Av Helene

180 kr

Utgivelsen «Av Helene» byr på en samtale mellom billedkunstner Anne-Lise Stenseth og kurator
Gjertrud Steinsvåg i teksten «Av Anne-Lise – om Helene von Druskowitz, kunstfilm og kjønnskamp».

Side om side med stillbilder fra Stenseth´s filmer og researchmateriale publiseres også Druskowitz´
radikale filosofiske tekst ”Pessimistische Kardinalsätze. Ein Vademekum für die freiesten Geister» fra
1905 for første gang i nynorsk og engelsk språkdrakt. Teksten er en kritikk av mannen, religionen og
hele kulturen og har blitt omtalt som en tidlig tysk forløper for SCUM Manifesto (1967) av den
amerikanske feministen Valerie Solanas (1936–1988).

Kunstprosjektet «Av Helene» (2017 – 2023) tar med flere filmatiske arbeid og boka «Av Helene»
utgangspunkt i levetid, livsverk og opplysninger om den østerrikske filosofen og forfatterinnen
Helene von Druskowitz (1856-1918). Med fokus på undersøkelser av dette materialet og særlig
teksten ”Pessimistische Kardinalsätze. …» sin aktualitet i vår samtid.

Helene von Druskowitz vokste opp i Wien i en velstående familie og tok en doktorgrad i filosofi i
1878, som den andre kvinnen i Europa. Hun skrev skuespill, essay, artikler og bøker. Druskowitz var
med på å grunnlegge flere tidsskrifter for kvinner, og skrev kritisk om blant annet ekteskap, religion,
sexisme og Nietsches filosofi. Hun la heller ikke skjul på en ulykkelig kjærlighetshistorie til den tyske
operasangerinnen Therese Malten (1855–1939). I 1891 ble hun innlagt på pleiehjem, der hun
tilbrakte de siste 27 årene av livet. Det siste hun publiserte var den radikale teksten
«Pessimistische Kardinalsätze. Ein Vademekum für die freiesten Geister».

5 på lager

Om utgiveren:

Sjølv er Anne-Lise Stenseth. Stenseth er billedkunstner og gir fra tid til annen ut publikasjoner av ulik art.
Publikasjonenene er en selvstendig del av kunstprosjekter og fungerer som bøker i seg selv eller kataloger over ulike arbeider.


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny