Musikk & Historie er eit norsk tidsskrift som skriv om historisk musikk, eller tidlegmusikk, frå eit tverrfagleg, idéhistorisk perspektiv. Tidsskriftet er meint å vera eit forum for interesserte lesarar og skribentar, og ynskjer å eksistera i krysningspunktet mellom fyrsterangs forsking og populærformidling. Kvart nummer har ei hovudvekt på artiklar som omhandlar eit tema som knyter musikken til dagsaktuelle tema, men tidsskriftet trykker òg tekster om andre tema.

Tegn abonnement her!

Henning Huseby

Meny