Om Oslo arkitekturtriennale: Oslo arkitekturtriennale er en festival og arena for utforsking, utvikling og formidling av arkitektur og byutvikling. Oslo arkitekturtriennale søker å utfordre og inspirere arkitektur- og byplanleggingsfeltet gjennom å adressere aktuelle saker i samfunnet. Triennalen engasjerer både det internasjonale miljøet av arkitekter og byaktører og det lokale publikum. Vi arbeider gjennom utstillinger, konferanser, samtaler, åpne utlysninger, publikasjoner og arrangementer på tvers av ulike formater og medier.

Om Arkitektens Forlag: Arkitektens Forlag ble etablert i 1949 som en uavhengig kommersiell forening, og har lang fartstid som utgiver av arbeidene til Danmarks mest innovative arkitekter, designere og tenkere. Med publikasjoner som «Arne Jacobsen» og den aller første utgaven av Jan Gehls «Livet mellem husene», har forlaget spilt en viktig rolle i formingen av dansk design- og arkitekturhistorie.


Mads Birgens

Meny