Thomas Cook & Christian Pagh (red.)

Mission Neighbourhood – (Re)forming Communities

499 kr

Nabolaget er en helt grunnleggende fysisk og sosial horisont for livene våre. Likevel får denne intrikate sammensetningen av relasjoner som til sammen utgjør et nabolag altfor lite oppmerksomhet i dagens politikk og byutvikling.

Med 35 bidrag fra anerkjente nordiske og internasjonale arkitekter, akademikere, embetsfolk og utviklere, tilbyr boken «Mission Neighbourhood – (Re)forming Communities» nye innsikter i hvordan man kan forme bærekraftige, mangfoldige og meningsfulle nabolag. Utgivelsen utforsker de presserende urbane utfordringene i vår tid – fra sosial infrastruktur, natur og biodiversitet til mobilitet og byledelse – i et nabolagsperspektiv. Med formål om å inspirere til handling, presenterer denne boken en rik bredde av ambisiøse prosjekter, perspektiver og konkrete råd.

Blant bidragsyterne er Jos Boys, Cobe, Camilla van Deurs, EFFEKT, Jan Gehl, Dan Hill, Indy Johar, Carlos Moreno, Juhani Pallasmaa, Kate Raworth, Martha Thorne, Finn Williams – og mange flere. «Mission Neighbourhood – (Re)forming Communities» har mål om å bidra til å redefinere byutviklings- og nabolagsdiskursen, og tjene til inspirasjon for arkitekter, byplanleggere, politikere og engasjerte innbyggere som er engasjert i det å skape levende og inkluderende nabolag.

Publikasjonen er basert på tematikken fra den åttende utgaven av Oslo arkitekturtriennale, som boken også henter sin tittel fra. Undertittelen fremhever dobbeltheten i hvordan det både dreier seg om (arkitektonisk) form – måten steder planlegges, designes og bygges på – og politisk reform – hvordan vi må tenke nytt om politiske og
økonomiske modeller og ledelsesstrukturer for våre bygde omgivelser.

3 på lager

Om utgiveren:

Om Oslo arkitekturtriennale: Oslo arkitekturtriennale er en festival og arena for utforsking, utvikling og formidling av arkitektur og byutvikling. Oslo arkitekturtriennale søker å utfordre og inspirere arkitektur- og byplanleggingsfeltet gjennom å adressere aktuelle saker i samfunnet. Triennalen engasjerer både det internasjonale miljøet av arkitekter og byaktører og det lokale publikum. Vi arbeider gjennom utstillinger, konferanser, samtaler, åpne utlysninger, publikasjoner og arrangementer på tvers av ulike formater og medier.

Om Arkitektens Forlag: Arkitektens Forlag ble etablert i 1949 som en uavhengig kommersiell forening, og har lang fartstid som utgiver av arbeidene til Danmarks mest innovative arkitekter, designere og tenkere. Med publikasjoner som «Arne Jacobsen» og den aller første utgaven av Jan Gehls «Livet mellem husene», har forlaget spilt en viktig rolle i formingen av dansk design- og arkitekturhistorie.


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny