Gespenster er et kunstner- og forfatterdrevet tidsskrift. Det inneholder skjønnlitterære, essayistiske og visuelle bidrag og utkommer to ganger i året.

Gespenster er interessert i det lille tidsskriftet som ytringsform og den sosiale kontrakten som følger med: karakteren av dugnadsarbeid, nærheten mellom de involverte og leserne, at distribusjonen ofte foregår fra en hånd til en annen eller fra postkasse til postkasse.

Bidragsyterne blir bedt om direkte eller indirekte å forholde seg til allerede publiserte bidrag. Over tid skal det gi mening å lese utgavene samlet, som kunsten og litteraturens respons på tida den ble skapt i og som kunstnerne og forfatternes respons på kollegaers arbeid.

Redaksjonen består av Beate Petersen, Liv Kristin Holmberg, Paal Bjelke Andersen og Thomas Kvam.

Gespenster utgis av Steinlia forlag.

William Butler Yeats

Meny