Audiatur har sitt utspring i et svært aktivt interskandinavisk nettverk. Visjonen er å skape en stabil distribusjonskanal og et rikholdig (sub-)kulturelt register som viser frem og jobber med litteratur som ellers vies liten eller ingen oppmerksomhet i landets bokhandlere og i media. De jobber aktivt med eksperimentell prosa og poesi, humanistisk og sosialvitenskapelig faglitteratur, fanziner og tidsskrifter. De har en nær dialog med det som finnes av små og mellomstore forlag i Skandinavia. Tanken er at at butikken skal stå for et kvalitetssilende utvalg, der de løfter fram utgivelser de mener fortjener oppmerksomhet og lesere. De tar sikte på å kunne tilby eldre titler, ikke kun de to siste årenes utgivelser.

https://audiaturbok.no/


Audiatur

Meny