Tidsskriftet Vagant ble grunnlagt i 1988. Siden 2017 utgis tidsskriftet av forlaget Vagant, som i 2020 utga sin første bok. Forlagets utgivelser vil være rettet inn mot samtidsdebatt og litterær essayistikk.

Vagant.no


Vagant

Meny