Klaus Fröhlich & Arild Vange

Crossworks

250 kr

«Crossworks» er et samarbeid mellom den tyske fotografen Klaus Fröhlich og forfatter Arild Vange. Fröhlichs fotografier fra utvalgte steder i Trondheim er tilsynelatende «objektive», men komposisjonene er i stor grad preget av fotografens minner. Kombinert med Vanges tekster oppstår nye virkninger. Felles for de to kunstnerne er at de tar i bruk eksisterende elementer og materialer fra bybildet, men setter dem sammen på måter som ofte gir et uventet utfall. Slik lar de oss reflektere over ting vi vanligvis tar for gitt.

Bildene tar utgangspunkt i urbane motiver, der den menneskelige tilstedeværelsen kun er synlig som noe indirekte, som spor av menneskelig aktivitet. De nesten folketomme fotografiene gir betrakteren en følelse av ro, av å kunne observere uforstyrret, samtidig som de tilfører motivet et skjær av uhygge – ikke ulikt bildene av tomme gater vi så etter at koronarestriksjonene ble innført over hele verden. Som publikum ledes vi til å tenke over menneskets sårbarhet og plass i, og påvirkning på, verden rundt oss. Hvilken betydning får bygninger og infrastruktur som tilsynelatende ikke er i bruk?

Tekstene til Arild Vange går i dialog med fotografiene, men uten å kommentere eller beskrive dem direkte. Resultatet kan både være ansporende og overraskende, og ikke uten en viss humor. Dialogen mellom de to kunstformene er en vesentlig side ved prosjektet, og noe av det som løfter boken til å bli noe mer enn en vanlig fotobok – eller tekstsamling.

7 på lager

Om utgiveren:

Beijing Trondheim er et småforlag og tidsskrift med tilhold i Trondheim. Forlaget utgir chapbooks og andre lignende publikasjoner av litterær eller kunstnerisk art, samt et årlig tidsskrift for litteratur og kultur. Ordet «beijing» betyr direkte oversatt fra kinesisk «nordlig hovedstad», og ble på gamle kinesiske kart brukt som betegnelse på Trondheim. Ved å ta dette navnet i bruk, ønsker vi igjen å sette Trondheim på kartet som en viktig by for kunst og kultur. Navnet reflekterer i tillegg til den lokale forankringen, en vilje til å se ut over landegrensene mot den internasjonale litteraturen.

beijingtrondheim.no


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny