Egil Martin Kurdøl: flere steder for alltid

299 kr

I Egil Martin Kurdøls bok «flere steder for alltid» behandles en rekke beslektede temaer; deriblant hvordan man kan oppleve noe fra forskjellige steder, stedskunst på papir, musikalske overføringer, stedet som bevissthet eller bevissthet om stedet, debris og overganger. Sted og stedsspesifikk kunst er røde tråder i Egil Martin Kurdøls lange kunstnerskap.

Temaene i boken «flere steder for alltid» belyses gjennom bilder og tekster; fra fotografier av kunstverk til skisser, modifikasjoner og rent fotomateriale, og kan sees på som en leken sammenfatning av hovedstrømmer i Kurdøls kunstneriske virke de seneste førti årene.

Bildedokumentasjon og tekster over 226 sider.

Bidragsytere

Egil Martin Kurdøl

3 på lager

Om utgiveren:

FAKIR

FAKIR forlag oppstod som en konsekvens av FAKIRecords. 
Forlaget holder sporadisk til i Innlandet og omegn og egner seg hovedsakelig til å utgi publikasjoner om, av og med kunstnere.


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny