Mentsch Magazine 2/2021

100 kr

Andreas E. Masive skriver om sabbaten som “Den vakreste gaven”, John Milbank tydeliggjør relasjonen mellom kvalitet og kvantitet i «The Wealth of Life, Property and Increase» og hvilke konsekvenser et moderne syn på dette har hatt på verden rundt oss. Ester Madelen Lorentzen gjør oss oppmerksomme på en annen type familiefelle i «Priser verdt å betale», Kristin B. Aavitsland skriver om «Hva er et rikt liv sett i lys av en god død?», Anders Jordet belyser fattigdommens paradoksale mysterium i «Med tomme hender», Helena Isebakke viser oss «Liturgiens rikdom», mens Andreas Bomann-Larsen spør «Hva er rikdom?» med refleksjoner fra finansbransjen, Dag August Schmedling Dramer skriver om «Vår rike opprinnelseshistorie», Linda Therese Utstøl betrakter seksualitet som fremstilt hos Berninis berømte skulptur «Ratto di Proserpina» i «Kroppens økonomi» og Enok Gåsland avslutter det hele ved å reflektere over «Hva er god arkitektur?».
Vi byr også på kunst fra Sanne Frostensson og foto av Sara Olivia (og Enok Gåsland).

3 på lager

Om utgiveren:


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny