«Der» på arabisk betyr hus – og er et bilde på et nytt hjem. Det tospråklige tidsskriftet DER vil være en plattform for formidling og diskusjon av tema knyttet til kultur, språk, levesett og verdier. Frie ytringer og medier som snakker med mennesker på deres eget språk, er avgjørende for å fremme toleranse og ikke-diskriminering. Et tidsskrift på norsk og arabisk, av og for både flyktninger og lokalbefolkningen.

derjournal.no

Kamp

Meny